องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี : www.sumsao.go.th

 
 

ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2558
Updated 2020, Oct 22
  เยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคม ที่ขอรับการช่วยเหลือ 2...
  โครงการฝึกอบรมการนวดสมุนไพร กลุ่มคนพิการ ผู้สูงอาย...
  โครงการอบรมอาชีพให้กับผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ ปร...

 
บทหน้าที่พลเมือง สังคม
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า เลขที่1 หมู่ที่1 ตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41150
โทรศัพท์/ โทรสาร 042-146577
E- mail : admin@sumsao.go.th
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign