องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี : www.sumsao.go.th

 
 
  กิจกรรมลงพื้นที่ Re-X-Ray โครงการขยะเปียกลดโลกร้อน[วันที่ 2024-02-01][ผู้อ่าน 14]
 
  การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง และภาษีป้าย ประจ...[วันที่ 2024-01-23][ผู้อ่าน 11]
 
  ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพน...[วันที่ 2024-01-09][ผู้อ่าน 23]
 
  การบริการผ่าน E-service[วันที่ 2023-10-31][ผู้อ่าน 64]
 
  ศึกษาดูงานโคกหนองนาโมเดล การทำปุ๋ยหมัก กิ่งตอน[วันที่ 2023-09-18][ผู้อ่าน 63]
 
  โครงการอบรมนวดสมุนไพร ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ ...[วันที่ 2023-08-31][ผู้อ่าน 52]
 
  โครงการอบรมการทำขนมไทย กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสตรี (ขนม...[วันที่ 2023-08-16][ผู้อ่าน 36]
 
  โครงการอบรมอาชีพการจัดสาน ประจำปีงบ 2566[วันที่ 2023-07-13][ผู้อ่าน 40]
 
  โครงการโคกหนองนาโมเดล[วันที่ 2023-06-21][ผู้อ่าน 88]
 
  โคงการฝึกอบรมการทำยาสมุนไพรพื้นบ้าน[วันที่ 2023-06-20][ผู้อ่าน 73]
 
  โครงการพัฒนาอาชีพคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจ...[วันที่ 2023-06-02][ผู้อ่าน 67]
 
  โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ...[วันที่ 2023-06-01][ผู้อ่าน 56]
 

หน้า 1|2|3|4