องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี : www.sumsao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 94 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์สื่อสิทธิมนุษยชน [ 22 มี.ค. 2567 ]17
2 ประการ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ปีะจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 11 มี.ค. 2567 ]31
3 การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2567 [ 23 ม.ค. 2567 ]34
4 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 9 ม.ค. 2567 ]42
5 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้มส่านได้เสียภายนอก (EIT) ทำแบบสอบถามประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 3 ม.ค. 2567 ]19
6 ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ครั้งที่ 27 [ 11 ส.ค. 2566 ]75
7 ร่างระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2566 [ 8 ส.ค. 2566 ]62
8 ตรา สัญลักษณ์ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) [ 1 มิ.ย. 2566 ]16
9 กิจกรรม ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส ไม่โกง ไม่คอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 19 เม.ย. 2566 ]4
10 นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล [ 27 มี.ค. 2566 ]88
11 คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 24 มี.ค. 2566 ]76
12 การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 3 ต.ค. 2565 ]319
13 ฐานข้อมูล ผู้รับเบี้ยยังชีพ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า [ 15 มิ.ย. 2565 ]51
14 ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส อบต.สุมเส้า ใสสะอาด 2565” “งดให้ งดรับ” ของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใด ในเทศกาลปีใหม่และเทศกาลต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส (NO GIFT POLICY) [ 21 เม.ย. 2565 ]372
15 รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของ องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 19 เม.ย. 2565 ]307
16 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี [ 19 เม.ย. 2565 ]302
17 จัดโครงการฝึกอบรมสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และกฎหมายเบื้องต้นในการปฏิบัติราชการสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการและ พนักงาน [ 19 เม.ย. 2565 ]298
18 คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก พ.ศ.2565 [ 15 เม.ย. 2565 ]300
19 คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ [ 15 เม.ย. 2565 ]342
20 ข้อมูลสถิติการให้บริการน้ำอุปโภค/บริโภค ประจำปีงบประมาณ 2565และคำร้องทั่วไปเรื่องขอให้บริการน้ำอุปโภค/บริโภค ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 6 เม.ย. 2565 ]349
 
หน้า 1|2|3|4|5