องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี : www.sumsao.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 327 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ราคากลางขุดลอกลำห้วยทับถ่าน บ้านโนนหนามแท่ง ม.9 [ 10 เม.ย. 2567 ]1
2 ราคากลางขุดลอกลำห้วยหนองขอนกว้าง บ้านดงปอ ม.4 [ 21 มี.ค. 2567 ]2
3 ราคากลางขุดลอกลำห้วยทับถ่าน บ้านบุญทันพัฒนา ม.17 [ 6 มี.ค. 2567 ]1
4 ราคากลางก่อสร้างถนนลูกรังบ้านสุมเส้า ม.1 สายเลียบห้วยคำแบ้-ทางหลวงสายหนองหาน [ 5 มี.ค. 2567 ]3
5 ราคากลางก่อสร้างเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ 40 ต้น [ 1 มี.ค. 2567 ]2
6 ราคากลางขุดลอกลำห้วยพรมโลก บ้านบุญทันพัฒนา ม.17 [ 28 ก.พ. 2567 ]2
7 ราคากลางขุดลอกวัชพืชลำห้วยทับถ่าน บ้านแพงศรี ม.14 [ 28 ก.พ. 2567 ]2
8 ราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านแพงศรี ม.14 สายแพงศรี-ห้วยทับถ่าน [ 9 ก.พ. 2567 ]3
9 ราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านดงปอ ม.17 สายสงเปือย - นาบัว [ 9 ก.พ. 2567 ]2
10 ราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 11 สายวังตะลาด [ 7 ก.พ. 2567 ]2
11 ราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านเจริญศรี หมู่ที่ 10 สายวัดป่ารวมธรรม-วังบักหม้อ [ 7 ก.พ. 2567 ]2
12 ราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านดงปอ ม.4 สายวัดป่า-สงเปือย [ 7 ก.พ. 2567 ]2
13 ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านสุมเส้า ม.1 สายโรงเรียนสุมเส้า-แยกบ้านดุง [ 7 ก.พ. 2567 ]1
14 ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)บ้านห้วยวังโตน หมู่ที่ 15 สายภายในหมู่บ้าน [ 5 ก.พ. 2567 ]2
15 ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)บ้านโนนสะอาด ม.11 [ 24 ม.ค. 2567 ]7
16 ราคากลางขุดลอกลำห้วยนาเลิงเชือก ม.10 บ้านเจริญศรี [ 24 ม.ค. 2567 ]12
17 ราคากลางขุดลอกวัชพืช ห้วยวังหมื่น บ้านหนองแสนตอ ม.7 [ 22 ม.ค. 2567 ]8
18 ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ทางเข้า อบต.สุมเส้า [ 12 ม.ค. 2567 ]6
19 ราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรัง โซน N ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า [ 3 ม.ค. 2567 ]8
20 ราคากลางก่อสร้างทางเชื่อมทางหลวงหน้า องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า [ 3 ม.ค. 2567 ]8
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17