องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี : www.sumsao.go.th

 
 
กองการเกษตร

   
 
  -ว่าง-
 
  ผู้อำนวยการกองการเกษตร   
     
   
นางสาวภัสรา  ชุมศรีแก้ว
 

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
 
     
 นางสาวสุพรรณี    สมบูรณ์    
 ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร