ราคากลางขุดลอกลำห้วยทับถ่าน บ้านโนนหนามแท่ง ม.9 [ 10 เม.ย. 2567 ]
....................................................................................
ราคากลางขุดลอกลำห้วยหนองขอนกว้าง บ้านดงปอ ม.4 [ 21 มี.ค. 2567 ]
....................................................................................
ราคากลางขุดลอกลำห้วยทับถ่าน บ้านบุญทันพัฒนา ม.17 [ 6 มี.ค. 2567 ]
....................................................................................
ราคากลางก่อสร้างเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ 40 ต้น [ 1 มี.ค. 2567 ]
....................................................................................
ราคากลางขุดลอกลำห้วยพรมโลก บ้านบุญทันพัฒนา ม.17 [ 28 ก.พ. 2567 ]
....................................................................................
ราคากลางขุดลอกวัชพืชลำห้วยทับถ่าน บ้านแพงศรี ม.14 [ 28 ก.พ. 2567 ]
....................................................................................