ราคากลางปรับปรุงภูมิทัศน์หนองผือ บ้านหนองผือน้อย ม.8 [ 4 ก.ย. 2566 ]
....................................................................................
ราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนหนามแท่ง ม.9 สายกุดหล่ม [ 1 ก.ย. 2566 ]
....................................................................................
ราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านดงยาง ม.18 สายวัดชัยมงคล [ 1 ก.ย. 2566 ]
....................................................................................
ราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านดงปอ ม.4 สายดงปอ-ศาลาแดง [ 30 ส.ค. 2566 ]
....................................................................................