องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี : www.sumsao.go.th

 
 
รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 28 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2567 [ 13 มิ.ย. 2567 ]3
2 รายงานการจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ.2567 [ 9 พ.ค. 2567 ]7
3 รายงานการจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2567 [ 9 เม.ย. 2567 ]20
4 รายงานการจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2567 [ 9 เม.ย. 2567 ]5
5 รายงานการจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 [ 11 มี.ค. 2567 ]11
6 รายงานการจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ.2567 [ 9 ก.พ. 2567 ]13
7 รายการจัดซื้อจัดจ้างหรืการจัดหาพัสดุในปี พ.ศ.2567 [ 31 ม.ค. 2567 ]40
8 รายงานแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 10 ต.ค. 2566 ]45
9 รายงานแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 10 ต.ค. 2566 ]16
10 รายงานการจัดทำแผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 [ 5 ม.ค. 2566 ]46
11 รายงานการจัดทำแผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 [ 5 ม.ค. 2566 ]48
12 รายงานแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 12 ต.ค. 2565 ]88
13 รายงานแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 [ 20 ก.ค. 2565 ]104
14 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2565 [ 25 ต.ค. 2564 ]144
15 รายการแผนการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564 [ 10 มิ.ย. 2564 ]148
16 แบบรายงานแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 12 ต.ค. 2563 ]138
17 แบบรายงานแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 28 ต.ค. 2562 ]136
18 แบบรายงานแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 28 ต.ค. 2562 ]141
19 รายงานแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2562 [ 1 เม.ย. 2562 ]147
20 รายงานแผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562 [ 11 ต.ค. 2561 ]145
 
หน้า 1|2