องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี : www.sumsao.go.th

 
 
รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ.2567 [ 9 ก.พ. 2567 ]0
2 รายงานแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 10 ต.ค. 2566 ]20
3 รายงานการจัดทำแผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 [ 5 ม.ค. 2566 ]34
4 รายงานการจัดทำแผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 [ 5 ม.ค. 2566 ]38
5 รายงานแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 12 ต.ค. 2565 ]80
6 รายงานแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 [ 20 ก.ค. 2565 ]95
7 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2565 [ 25 ต.ค. 2564 ]131
8 รายการแผนการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564 [ 10 มิ.ย. 2564 ]138
9 แบบรายงานแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 12 ต.ค. 2563 ]128
10 แบบรายงานแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 28 ต.ค. 2562 ]126
11 แบบรายงานแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 28 ต.ค. 2562 ]131
12 รายงานแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2562 [ 1 เม.ย. 2562 ]138
13 รายงานแผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562 [ 11 ต.ค. 2561 ]135
14 แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 1 พ.ย. 2560 ]137
15 แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560 เพิ่มเติมครั้งที่ 3 และ 4 [ 7 ส.ค. 2560 ]130
16 แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่มเติมครั้งที่ 1 [ 30 ม.ค. 2560 ]126
17 รายงานแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 (1/2) [ 25 ต.ค. 2559 ]130
18 รายงานแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 (2/2) [ 25 ต.ค. 2559 ]127
19 รายงานการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559 เพิ่มเติมฉบับที่ 1/2559 [ 8 เม.ย. 2559 ]139
20 รายงานการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559 เพิ่มเติมฉบับที่ 2/2559 [ 8 เม.ย. 2559 ]128
 
หน้า 1|2