องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี : www.sumsao.go.th

 
 
แผนยุทธศาสตร์ฯหรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า [ 22 มี.ค. 2567 ]19
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า [ 1 มี.ค. 2566 ]53
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า [ 16 มี.ค. 2565 ]366
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า [ 5 มี.ค. 2564 ]291
5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข [ 1 ม.ค. 2563 ]289
6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม [ 1 ม.ค. 2563 ]314
7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 1 ม.ค. 2563 ]290
8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ [ 1 ม.ค. 2563 ]291
9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน [ 1 ม.ค. 2563 ]290
10 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำและสิ่งแว้ดล้อม [ 1 ม.ค. 2563 ]288
11 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา-พ.ศ.2556-2560 [ 17 ธ.ค. 2558 ]300