องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี :www.sumsao.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพน...
   

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

  ออกทำความสะอาดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑...
   

   ส่งผู้กักกันตัว ครบ ๑๔ วันและผ่านการตรวจหาเชื้อโค...
   

วันที่ ๑๖ กรกฎาคม  ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.    ...

  ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ณ ศูนย์กักกันตัวอุ้ยเสี่ยวป้อรีสอ...
   

 


 

ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2558
Updated 2020, Oct 22