องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี :www.sumsao.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป๋นพนั...
   

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป๋นพนักงานจ้าง 2 อัตรา

ตำแหน่ง 1.ผู้ช่วยนาย...

  ขอประชาสัมพันธ์ ขยายระยะเวลาการชำระภาษรที่ดินและสิ...
   

ขอประชาสัมพันธ์ ขยายระยะเวลาการชำระภาษรที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565 ภายในเดือน กรกฎาคม...

  โครงการอบรมการทำอาหารให้กับกลุ่มอาชีพ ประจำปีงบประ...
   

โครงการอบรมการทำอาหารให้กับกลุ่มอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

  โครงการอบรมการทำขนมไทย กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอาย...
   

โครงการอบรมการทำขนมไทย กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มสตรี

 


 

ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2558
Updated 2020, Oct 22