องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี :www.sumsao.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและส...
   

ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565

  ประการองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า เรื่องรับสมัครบ...
   

ประการองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

...
  ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพน...
    ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  ออกทำความสะอาดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑...
    วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. โดยการอำนวยการของ นางทวินตรา ทรงคาศรี นายก...
 


 

ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2558
Updated 2020, Oct 22