องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี :www.sumsao.go.th
 
 
แผนยุทธศาสตร์ฯหรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำและสิ่งแว้ดล้อม [ 1 ม.ค. 2563 ]0
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน [ 1 ม.ค. 2563 ]0
3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ [ 1 ม.ค. 2563 ]0
4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 1 ม.ค. 2563 ]0
5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม [ 1 ม.ค. 2563 ]0
6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข [ 1 ม.ค. 2563 ]0