องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี :www.sumsao.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 11 ต.ค. 2562 ]49
2 ประกาศ เรื่อง ให้ใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2562-2565) [ 1 มิ.ย. 2562 ]0
3 ประกาศกองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า พ.ศ. 2562 [ 26 ต.ค. 2561 ]1
4 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2560 [ 1 พ.ค. 2560 ]292
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 1 พ.ค. 2560 ]0
6 ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงงานจ้างตามภารกิจ [ 3 ส.ค. 2559 ]311
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นพนักงงานจ้างตามภารกิจ [ 25 ก.ค. 2559 ]306
8 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ปี 2559 [ 4 ก.ค. 2559 ]351
9 ประกาศรายชื่อผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ ปีงบประมาณ 2560 [ 11 ก.พ. 2559 ]306
10 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 11 ก.พ. 2559 ]307
11 รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานของ อบต.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 4 ก.พ. 2559 ]0
12 ประกาศรายชื่อคนพิการที่ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพ ปีงบประมาณ 2560 [ 7 ม.ค. 2559 ]304