องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี :www.sumsao.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


การจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบลตามกรอบแผนอัตรากำลัง3ปี(ประจำปีงบประมาณ2564-2566)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ การจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบลตามกรอบแผนอัตรากำลัง3ปี(ประจำปีงบประมาณ2564-2566)
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ก.พ. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.สุมเส้า