องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี : www.sumsao.go.th

 
 
  โครงการโคกหนองนาโมเดล[วันที่ 2023-06-21][ผู้อ่าน 24]
 
  โคงการฝึกอบรมการทำยาสมุนไพรพื้นบ้าน[วันที่ 2023-06-20][ผู้อ่าน 36]
 
  โครงการพัฒนาอาชีพคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจ...[วันที่ 2023-06-02][ผู้อ่าน 26]
 
  โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ...[วันที่ 2023-06-01][ผู้อ่าน 20]
 
  ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและส...[วันที่ 2023-05-01][ผู้อ่าน 29]
 
  สำเนารายงานงานการเงินประจำปีงบปี อบต 2566[วันที่ 2023-03-01][ผู้อ่าน 43]
 
  ประกาศเรื่องรายงานงาการเงิน ประจำปี 2565-2566[วันที่ 2023-03-01][ผู้อ่าน 36]
 
  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้...[วันที่ 2023-01-19][ผู้อ่าน 100]
 
  รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน ประจำปี 2565[วันที่ 2022-12-07][ผู้อ่าน 65]
 
  การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอ...[วันที่ 2022-10-03][ผู้อ่าน 93]
 
  ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเ...[วันที่ 2022-08-26][ผู้อ่าน 125]
 
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป๋นพนั...[วันที่ 2022-08-05][ผู้อ่าน 165]
 

หน้า 1|2|3|4