องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี : www.sumsao.go.th

 
 
  รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน ประจำปี 2565[วันที่ 2022-12-07][ผู้อ่าน 1]
 
  การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอ...[วันที่ 2022-10-03][ผู้อ่าน 47]
 
  ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเ...[วันที่ 2022-08-26][ผู้อ่าน 82]
 
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป๋นพนั...[วันที่ 2022-08-05][ผู้อ่าน 124]
 
  ขอประชาสัมพันธ์ ขยายระยะเวลาการชำระภาษรที่ดินและสิ...[วันที่ 2022-07-04][ผู้อ่าน 119]
 
  โครงการอบรมการทำอาหารให้กับกลุ่มอาชีพ ประจำปีงบประ...[วันที่ 2022-06-14][ผู้อ่าน 139]
 
  โครงการอบรมการทำขนมไทย กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอาย...[วันที่ 2022-06-13][ผู้อ่าน 142]
 
  ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและส...[วันที่ 2022-03-02][ผู้อ่าน 204]
 
  ประการองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า เรื่องรับสมัครบ...[วันที่ 2022-02-04][ผู้อ่าน 247]
 
  ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพน...[วันที่ 2021-07-27][ผู้อ่าน 433]
 
  ออกทำความสะอาดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑...[วันที่ 2021-07-20][ผู้อ่าน 498]
 
   ส่งผู้กักกันตัว ครบ ๑๔ วันและผ่านการตรวจหาเชื้อโค...[วันที่ 2021-07-16][ผู้อ่าน 423]
 

หน้า 1|2|3