องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี :www.sumsao.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากรและคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากรและคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ก.พ. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.สุมเส้า