องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี :www.sumsao.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2558
Updated 2020, Oct 22

คณะผู้บริหาร

 
นางทวินตรา  ทรงคาศรี
 นายก อบต.
นายบด ชาวสุรินทร์ นายเฉลิมชาติ ทรงคาศรี
 รองนายก อบต.  รองนายก อบต.
 
นางเพ็ญศิริ ศรีวงษ์
 เลขานุการนายก อบต.