องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี :www.sumsao.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2558
Updated 2020, Oct 22

คณะผู้บริหาร

 
นางทวินตรา  ทรงคาศรี
0812601377
 นายก อบต.
นายบด ชาวสุรินทร์
0896184114 นายเฉลิมชาติ ทรงคาศรี
 รองนายก อบต.  รองนายก อบต.
 
นางเพ็ญศิริ ศรีวงษ์
0936516025
 เลขานุการนายก อบต.