องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี :www.sumsao.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 174 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ราคากลางขุดลอกลำห้วยบ้าน บ้านสงเปือย ม.3 [ 30 ก.ย. 2563 ]9
2 ราคากลางขุดลอกลำห้วยบ้าน บ้านดงยาง ม.6 [ 30 ก.ย. 2563 ]7
3 ราคากลางขุดลอกห้วยทับถ่าน ตอนบน บ้านแพงศรี ม.14 [ 30 ก.ย. 2563 ]12
4 ราคากลางขุดลอกลำห้วยวังเดือนห้า บ้านบุญทัพัฒนา ม.17 [ 30 ก.ย. 2563 ]11
5 ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสุมเส้า ม.12 [ 29 ก.ย. 2563 ]7
6 ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสุมเส้า ม.1 [ 22 ก.ย. 2563 ]8
7 ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแสนตอ ม.7 [ 22 ก.ย. 2563 ]7
8 ราคากลางก่อส้รางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงปอ ม.4 [ 10 ก.ย. 2563 ]7
9 ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงยาง ม.6 [ 10 ก.ย. 2563 ]5
10 ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสะอาด ม.11 ภายในหมู่บ้าน [ 30 ก.ค. 2563 ]4
11 ราคากลางก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.27 ลำห้วยวังโตน บ้านห้วยวังโตน ม.15 [ 28 พ.ค. 2563 ]0
12 ราคากลางก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.27 ลำห้วยหินลาย บ้านห้วยวังโตน ม.15 [ 28 พ.ค. 2563 ]0
13 ราคากลางวางท่อระบายน้ำ บ้านเจริญศรี ม.10 [ 13 เม.ย. 2563 ]0
14 ราคากลางปรับรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโนนทับช้าง ม.16 [ 11 มี.ค. 2563 ]0
15 ราคากลางวางท่อระบายน้ำ บ้านโนนหนามแท่ง ม.9 [ 10 มี.ค. 2563 ]0
16 ราคากลางขุดลอกหน้าฝายเก่า-สะพานคำแบ้ บ้านสุมเส้า ม.1 [ 21 ก.พ. 2563 ]0
17 ราคากลางงานวางท่อระบายน้ำ บ้านหนองนาไฮ ม.2 [ 19 ก.พ. 2563 ]0
18 ราคากลางวางท่อระบายน้ำ บ้านหนองผือน้อย ม.8 [ 19 ก.พ. 2563 ]0
19 ราคากลางงานขุดลอกลำห้วยนาแค ตอนบน บ้านสุมเส้า ม.12 [ 17 ม.ค. 2563 ]0
20 ราคากลางงานขุดลอกลำห้วยบ้าน ตอนล่าง บ้านสงเปือย ม.3 [ 19 ธ.ค. 2562 ]0
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9