องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี :www.sumsao.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 185 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.3 สงเปือย - ห้วยหลวง [ 2 มี.ค. 2564 ]3
2 ราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.8 สายหนองอีกิ้น-ห้วยโจด [ 19 ก.พ. 2564 ]2
3 ราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.18 สายดงยาง-รอยพระบาท [ 19 ก.พ. 2564 ]2
4 ราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.18 สายคำบึก-วัดป่านาล้อม [ 19 ก.พ. 2564 ]3
5 ราคากลางฝังกลบบ่อขยะ ของ อบต.สุมเส้า [ 16 ก.พ. 2564 ]3
6 ราคากลางสร้างบ่อขยะ อบต.สุมเส้า [ 16 ก.พ. 2564 ]2
7 ราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.2 สายเลรยบห้วยวังไห่ [ 20 ม.ค. 2564 ]4
8 ประกาศผู้ไดรับคัดเลือกรายไตรมาส เดื่อน ตุลาคม-เดือนธันวาคม 2563 งวดที่1/2564 [ 15 ม.ค. 2564 ]3
9 ราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.1 สายบะยาว [ 12 ม.ค. 2564 ]0
10 ราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.13 สายโนนสร้างคำ-ห้วยวังโตน [ 24 ธ.ค. 2563 ]0
11 ราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.15 ภายในหมู่บ้าน [ 24 ธ.ค. 2563 ]0
12 ราคากลางขุดลอกลำห้วยบ้าน บ้านสงเปือย ม.3 [ 30 ก.ย. 2563 ]26
13 ราคากลางขุดลอกลำห้วยบ้าน บ้านดงยาง ม.6 [ 30 ก.ย. 2563 ]10
14 ราคากลางขุดลอกห้วยทับถ่าน ตอนบน บ้านแพงศรี ม.14 [ 30 ก.ย. 2563 ]15
15 ราคากลางขุดลอกลำห้วยวังเดือนห้า บ้านบุญทัพัฒนา ม.17 [ 30 ก.ย. 2563 ]13
16 ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสุมเส้า ม.12 [ 29 ก.ย. 2563 ]9
17 ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสุมเส้า ม.1 [ 22 ก.ย. 2563 ]10
18 ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแสนตอ ม.7 [ 22 ก.ย. 2563 ]9
19 ราคากลางก่อส้รางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงปอ ม.4 [ 10 ก.ย. 2563 ]9
20 ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงยาง ม.6 [ 10 ก.ย. 2563 ]5
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10