องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี : www.sumsao.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 282 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ราคากลางขุดลอกห้วยทับถ่านบ้านแพงศรี หมู่ที่ 14 [ 8 พ.ค. 2566 ]18
2 ราคากลางขุดลอกลำห้วยมุ่งนาทางใต้ดอนย่า บ้านหนองบัวบาน หมู่ที่ 5 [ 8 พ.ค. 2566 ]17
3 ราคากลางขุดลอกกำจัดวัชพืชห้วยนาแค บ้านสุมเส้า หมู่ที่ 12 [ 25 เม.ย. 2566 ]12
4 ราคากลางขุดลอกลำห้วยหนองขอนกว้าง บ้านดงปอ หมู่ที่ 4 [ 25 เม.ย. 2566 ]17
5 ราคากลางขุดลอกลำห้วยวัดตอนล่าง บ้านโนนสร้างคำ หมู่ที่ 13 [ 24 เม.ย. 2566 ]16
6 ราคากลางก้่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านสุมเส้า หมู่ที่ 1 สายภ่ายในหมูาบ้าน [ 24 เม.ย. 2566 ]17
7 ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรีมเหล็ก (คสล.) บ้านแพงศรี หมู่ที่ 14 สายแพงศรี-ห้วยทับถ่าน [ 24 เม.ย. 2566 ]15
8 ราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านสุมเส้า หมู่ที่ 1 สายเลียบห้วยคำแบ้ [ 20 เม.ย. 2566 ]17
9 ราคากลางก่อสร้างถนนลูกรังตัดใหม่ บ้านโนนหนามแท่ง หมู่ที่ 9 สายเลียบห้วยบ้าน [ 18 เม.ย. 2566 ]13
10 ราคา่กลางขุดลอกห้วยหนองแสง บ้านเจริญศรี หมู่ที่ 10 [ 7 เม.ย. 2566 ]13
11 ราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองผือน้อย หมู่ที่ 8 สายหนองผืน้อย-รอบหมู่บ้าน [ 21 มี.ค. 2566 ]13
12 ราคากลางงานฝังกลบบ่อขยะ บ้านสุมเส้า หมู่ที่ี 1 [ 21 มี.ค. 2566 ]13
13 ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านสงเปือย หมู่ที่ 3 สายสงเปือย-ดงปอ [ 17 มี.ค. 2566 ]13
14 ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสิรมเหล็ก (คสล.) บ้านเจริญศรี หมู่ที่ 10 สายทางเข้าสระหลวง [ 17 มี.ค. 2566 ]22
15 ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านโนนสร้างคำ หมู่ที่ 13 สายโรงเรียน-ป่าช้า [ 15 มี.ค. 2566 ]12
16 ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านห้วยวังโตน หมู่ที่ 15 สายทางซอยรุ่งอรุณ [ 15 มี.ค. 2566 ]11
17 ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสิรมเหล็ก (คสล.) บ้านสุมเส้า หมู่ที่ 12 สายทางภายในหมู่บ้าน [ 15 มี.ค. 2566 ]15
18 ราคากลางก่อสร้างทำนบกั้นน้ำห้วยบง บ้านดงยาง หมู่ที่ 6 [ 14 มี.ค. 2566 ]13
19 ราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านสุมเส้า หมู่ที่ 1 สายแยกทางหลวง2255 [ 14 มี.ค. 2566 ]13
20 ราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองนาไฮ หมู่ที่ 2 สายเหล่าเฮีย [ 14 มี.ค. 2566 ]23
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15