องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี :www.sumsao.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 207 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ราคาก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง อด3028 อด 3098 บ้านดงยาง หมู่ที่ 6 [ 19 ต.ค. 2564 ]17
2 ประมาณราคากลางจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน ตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงยาง [ 19 ต.ค. 2564 ]20
3 ประรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกจัดซื้อจัดจ้าง รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) [ 29 ก.ย. 2564 ]18
4 ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสร้างคำ -นาส่อน ตอนที่ 2 [ 20 ก.ย. 2564 ]21
5 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ รถกระบะพยาบาลหลังคาทรงสูง (ดีเซล) พร้อมอุปกรณ์สำหรับส่งต่อผู้ป่วยและดูแลระหว่างส่งต่อ รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) [ 9 ก.ย. 2564 ]18
6 ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ (รถพยาบาลฉุกเฉิน กระบะ) จำนวน 1 คัน [ 9 ก.ย. 2564 ]21
7 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้านสงเปือย หมู่ที่ ๓ [ 21 มิ.ย. 2564 ]19
8 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้านแพงศรี หมู่ที่ ๑๔ [ 21 มิ.ย. 2564 ]20
9 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้านบุญทันพัฒนา หมู่ที่ ๑๗ [ 21 มิ.ย. 2564 ]18
10 ราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.3 สงเปือย - ห้วยหลวง [ 2 มี.ค. 2564 ]17
11 ราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.8 สายหนองอีกิ้น-ห้วยโจด [ 19 ก.พ. 2564 ]21
12 ราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.18 สายดงยาง-รอยพระบาท [ 19 ก.พ. 2564 ]18
13 ราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.18 สายคำบึก-วัดป่านาล้อม [ 19 ก.พ. 2564 ]22
14 ราคากลางฝังกลบบ่อขยะ ของ อบต.สุมเส้า [ 16 ก.พ. 2564 ]20
15 ราคากลางสร้างบ่อขยะ อบต.สุมเส้า [ 16 ก.พ. 2564 ]17
16 ราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.2 สายเลรยบห้วยวังไห่ [ 20 ม.ค. 2564 ]18
17 ประกาศผู้ไดรับคัดเลือกรายไตรมาส เดื่อน ตุลาคม-เดือนธันวาคม 2563 งวดที่1/2564 [ 15 ม.ค. 2564 ]16
18 ราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.1 สายบะยาว [ 12 ม.ค. 2564 ]18
19 ราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.13 สายโนนสร้างคำ-ห้วยวังโตน [ 24 ธ.ค. 2563 ]17
20 ราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.15 ภายในหมู่บ้าน [ 24 ธ.ค. 2563 ]19
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11