องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี : www.sumsao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย ทล.๒๐๒๒ กม.๓๓+๑๐๕ ถึงบ้านสงเปือยหมู่ที่ ๓ และดงปอ หมู่ที่ ๔ ระยะทางยาว ๔,๗๐๐ เมตร

    รายละเอียดข่าว

 ราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย ทล.๒๐๒๒ กม.๓๓+๑๐๕ ถึงบ้านสงเปือยหมู่ที่ ๓ และดงปอ หมู่ที่ ๔ ระยะทางยาว ๔,๗๐๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีตกลงราคา

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 22 มิ.ย. 2560