องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี : www.sumsao.go.th

 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการจัดทำแผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 [ 5 ม.ค. 2566 ]10
2 รายงานการจัดทำแผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 [ 5 ม.ค. 2566 ]11
3 รายงานแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 12 ต.ค. 2565 ]57
4 รายงานแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 [ 20 ก.ค. 2565 ]73
5 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2565 [ 25 ต.ค. 2564 ]105
6 รายการแผนการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564 [ 10 มิ.ย. 2564 ]105
7 แบบรายงานแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 12 ต.ค. 2563 ]107
8 แบบรายงานแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 28 ต.ค. 2562 ]103
9 แบบรายงานแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 28 ต.ค. 2562 ]102
10 รายงานแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2562 [ 1 เม.ย. 2562 ]110
11 รายงานแผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562 [ 11 ต.ค. 2561 ]107
12 แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 1 พ.ย. 2560 ]109
13 แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560 เพิ่มเติมครั้งที่ 3 และ 4 [ 7 ส.ค. 2560 ]108
14 แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่มเติมครั้งที่ 1 [ 30 ม.ค. 2560 ]104
15 รายงานแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 (1/2) [ 25 ต.ค. 2559 ]104
16 รายงานแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 (2/2) [ 25 ต.ค. 2559 ]106
17 รายงานการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559 เพิ่มเติมฉบับที่ 1/2559 [ 8 เม.ย. 2559 ]115
18 รายงานการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559 เพิ่มเติมฉบับที่ 2/2559 [ 8 เม.ย. 2559 ]106
19 รายงานแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 18 ม.ค. 2559 ]112