องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี : www.sumsao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


รายงานการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559 เพิ่มเติมฉบับที่ 1/2559

    รายละเอียดข่าว

ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ของ อบต.สุมเส้า ตามมติที่ประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2559  วันที่ 3 - 4 ธันวาคม  พ.ศ. 2558

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 8 เม.ย. 2559