องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี :www.sumsao.go.th
 
 
ประมวลจริยธรรม
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประมวลจริยธรรมของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตาบล [ 1 ม.ค. 2563 ]0
2 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลสุมเส้า อาเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2562 [ 9 พ.ย. 2562 ]0
3 ประมวลจริยธรรมของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภา องค์การบริหารส่วนตาบล ประจาปี พ.ศ. 2561 [ 9 พ.ย. 2561 ]0
4 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการท้องถิ่นฝ่ายบริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า [ 9 พ.ย. 2561 ]0
5 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลสุมเส้า [ 27 พ.ย. 2560 ]0
6 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2561 [ 27 พ.ย. 2560 ]0
7 ประกาศกองค์การบริหารส่วนตาบลสุมเส้า ว่าด้วย ประมวลจริยธรรมของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ประจาปี พ.ศ. 2562 [ 20 พ.ย. 2560 ]0