องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี : www.sumsao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ราคากลางก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตรเลียบห้วยนาแค บ้านสุมเส้า หมู่ที่ ๑๒ ยาว ๘๐๐ เมตร โดยวิธีตกลงราคา [ 4 พ.ค. 2560 ]103
2 ราคากลางจ้างขุดลอกห้วยทับถ่าน บ้านแพงศรี หมู่ที่ ๑๔ [ 4 พ.ค. 2560 ]107
3 ราคาลางขุดลอกลำห้วยสุมเส้า บ้านสงเปือย หมู่ที่ ๓ ยาว ๗๐๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีตกลงราคา [ 3 พ.ค. 2560 ]93
4 ราคากลางขุดลอกลำห้วยวังหมื่นตอนบน บ้านหนองแสนตอ หมู่ที่ ๗ ยาว ๔๐๐ เมตร โดยวิธีตกลงราคา [ 1 พ.ค. 2560 ]100
5 ราคากลางขุดลอกลำห้วยดงน้อย บ้านดงยาง หมู่ที่ ๖ ยาว ๗๐๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีตกลงราคา [ 27 เม.ย. 2560 ]99
6 ราคากลางวางท่อระบายน้ำ และบ่อพักสำเร็จรูปพร้อมฝาปิดตระแกรงเหล็ก บ้านโนนสร้างคำ หมู่ที่ ๑๓ โดยวิธีตกลงราคา [ 19 เม.ย. 2560 ]98
7 ราคากลางวางท่อระบายน้ำ และบ่อพักสำเร็จรูปพร้อมฝาปิดตระแกรงเหล็ก บ้านสุมเส้า หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีตกลงราคา [ 19 เม.ย. 2560 ]93
8 ราคากลางวางท่อระบายน้ำ บ้านเจริญศรี หมู่ที่ ๑๐ ขนาด ๐.๔๐ x ๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๕๕ ท่อน พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป ฝาปิดเหล็กตะแกรง โดยวิธีตกลงราคา [ 19 เม.ย. 2560 ]92
9 ราคากลางวางท่อระบายน้ำ บ้านดงยาง หมู่ที่ ๖ จำนวน ๒๕๐ ท่อน (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีตกลงราคา [ 4 เม.ย. 2560 ]106
10 ราคากลางขุดลอกลำห้วยหนองยาง บ้านสุมเส้า หมู่ที่ ๑๙ ยาว ๔๕๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้า กำหนด) โดยวิธีตกลงราคา [ 3 เม.ย. 2560 ]89
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12