องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี :www.sumsao.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 201 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแสนตอ ม.7 [ 22 ก.ย. 2563 ]1
22 ราคากลางก่อส้รางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงปอ ม.4 [ 10 ก.ย. 2563 ]1
23 ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงยาง ม.6 [ 10 ก.ย. 2563 ]1
24 ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสะอาด ม.11 ภายในหมู่บ้าน [ 30 ก.ค. 2563 ]1
25 ราคากลางก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.27 ลำห้วยวังโตน บ้านห้วยวังโตน ม.15 [ 28 พ.ค. 2563 ]1
26 ราคากลางก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.27 ลำห้วยหินลาย บ้านห้วยวังโตน ม.15 [ 28 พ.ค. 2563 ]1
27 ราคากลางวางท่อระบายน้ำ บ้านเจริญศรี ม.10 [ 13 เม.ย. 2563 ]1
28 ราคากลางปรับรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโนนทับช้าง ม.16 [ 11 มี.ค. 2563 ]1
29 ราคากลางวางท่อระบายน้ำ บ้านโนนหนามแท่ง ม.9 [ 10 มี.ค. 2563 ]1
30 ราคากลางขุดลอกหน้าฝายเก่า-สะพานคำแบ้ บ้านสุมเส้า ม.1 [ 21 ก.พ. 2563 ]1
31 ราคากลางงานวางท่อระบายน้ำ บ้านหนองนาไฮ ม.2 [ 19 ก.พ. 2563 ]1
32 ราคากลางวางท่อระบายน้ำ บ้านหนองผือน้อย ม.8 [ 19 ก.พ. 2563 ]1
33 ราคากลางงานขุดลอกลำห้วยนาแค ตอนบน บ้านสุมเส้า ม.12 [ 17 ม.ค. 2563 ]1
34 ราคากลางงานขุดลอกลำห้วยบ้าน ตอนล่าง บ้านสงเปือย ม.3 [ 19 ธ.ค. 2562 ]1
35 วางท่อระบายน้ำและปรับระดับพื้นที่ภายในพื้นที่ อบต.สุมเส้า [ 9 ธ.ค. 2562 ]1
36 ราคากลางขุดลอกลำห้วยทุ่งคำ ตอนล่าง หมู่ที่ 4 [ 5 ธ.ค. 2562 ]28
37 ราคากลางเสริมผิวแอสฟัลด์คอนกรีต (Asphalt concrete) ม.6 [ 4 พ.ย. 2562 ]20
38 ราคากลางเสริมผิวแอสฟัลด์คอนกรีต (Asphalt concrete) ม.6 [ 4 พ.ย. 2562 ]3
39 ราคากลางก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายเลียบห้วยโจด ม.14 เชื่อถนนหนองผือน้อย ม.8 [ 22 ต.ค. 2562 ]158
40 ราคากลางก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายเลียบห้วยโจด ม.14 เชื่อถนนหนองผือน้อย ม.8 [ 22 ต.ค. 2562 ]4
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11