องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี : www.sumsao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประมาณการราคากลางก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 11 สายโนนสะอาด-ดอนข่า [ 5 ธ.ค. 2559 ]114
2 ราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมวมถนนลูกรัง สายดงยาง-นาพัง บ้านดงยาง [ 19 ส.ค. 2559 ]119
3 ราคากลาง โครงการขุดบ่อเก็บน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาภัยแล้ง บ้านหนองบัวบาน ม.5 [ 11 ก.ค. 2559 ]117
4 ราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ของ อบต.สุมเส้า [ 15 มิ.ย. 2559 ]123
5 ราคากลาง จัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็ก สำหรับ ศพด. ของ อบต.สุมเส้า [ 18 มี.ค. 2559 ]124
6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๑๑ [ 23 ก.พ. 2559 ]173
7 ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านสงเปือย ม.3 [ 19 ก.พ. 2559 ]124
8 ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านหนองผือน้อย ม.8 [ 19 ก.พ. 2559 ]118
9 ราคากลาง โครงการก่อสร้างทำนบรับน้ำ อ่างเก็บน้ำบ้านห้วยวังโตน ม.15 [ 19 ก.พ. 2559 ]127
10 ราคากลาง โครงการก่อสร้างฝายทำนบกั้นน้ำ บ้านหนองนาไฮ ม.2 [ 17 ก.พ. 2559 ]117
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12