องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี : www.sumsao.go.th

 
 
ประมวลจริยธรรม


ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า อ าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2561

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า
เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า
อ าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2561
    เอกสารประกอบ

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า อ าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 พ.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : อบต.สุมเส้า