องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี : www.sumsao.go.th

 
 
ประมวลจริยธรรม


ประมวลจริยธรรมของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตาบล

    รายละเอียดข่าว

ประมวลจริยธรรมของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตาบล    เอกสารประกอบ

ประมวลจริยธรรมของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ม.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.สุมเส้า