องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี : www.sumsao.go.th

 
 
ประมวลจริยธรรม


ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลสุมเส้า อาเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2562

    รายละเอียดข่าว

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลสุมเส้า
อาเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2562    เอกสารประกอบ

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลสุมเส้า อาเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 พ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.สุมเส้า