องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี : www.sumsao.go.th

 
 
 


กิจกรรมลงพื้นที่ Re-X-Ray โครงการขยะเปียกลดโลกร้อน


วันนี้ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า นำโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า มอบหมายให้จ้าหน้าที่ อบต.สุมเส้า ร่วมกับผู้นำชุมชน อสม. ลงพื้นที่ RE-X-RAY โครงการขยะเปียก ลดโลกร้อน กิจกรรมการดำเนินงานการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิ เป็นศูนย์

2024-06-25
2024-06-20
2024-06-19
2024-05-31
2024-03-12
2024-03-11
2024-02-01
2024-01-23
2024-01-09
2023-10-31