องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี : www.sumsao.go.th

 
 
 


การบริการผ่าน E-service


องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า
เปิดให้บริการผ่านระบบ e-Service จำนวน ๒๒ งานบริการ
ตั้งแต่วันที่  ๓๑   ตุลาคม    ๒๕๖๖  เป็นต้นไป
เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่

2024-03-12
2024-03-11
2024-02-01
2024-01-23
2024-01-09
2023-10-31
2023-09-18
2023-08-31
2023-08-16
2023-07-13