องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี : www.sumsao.go.th

 
 
 


โครงการโคกหนองนาโมเดล


ฝึกอบรมโครงการโคกหนองนาโมเดล ผู้เข้าร่วมโครงการเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแสนตอ ตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี  ผู้เข้าร่วม จำนวน 50 คน

2024-06-25
2024-06-20
2024-06-19
2024-05-31
2024-03-12
2024-03-11
2024-02-01
2024-01-23
2024-01-09
2023-10-31