องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี : www.sumsao.go.th

 
 
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


รายงานการจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ.2567

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานการจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ.2567
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 ก.พ. 2567
    ผู้ลงข่าว : อบต.สุมเส้า