องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี : www.sumsao.go.th

 
 
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกรายไตรมาส เดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2564 งวดที่ 1/2565

    รายละเอียดข่าว

ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกรายไตรมาส เดือน  ตุลาคม  ถึง  ธันวาคม  2564   งวดที่    1/2565    เอกสารประกอบ

ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกรายไตรมาส เดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2564 งวดที่ 1/2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.สุมเส้า