องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี : www.sumsao.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 327 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 ราคากลางวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านดงยาง [ 28 มิ.ย. 2565 ]95
102 ราคากลางวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านดงปอ [ 21 มิ.ย. 2565 ]101
103 ราคากลางก่อสร้าง ขยายผิวทาง คสล. หมู่ที่ 12 บ้านสุมเส้า [ 13 มิ.ย. 2565 ]95
104 ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 13 บ้านโนนสร้างคำ [ 9 มิ.ย. 2565 ]100
105 ราคากลางขุดลอกลำห้วยกุดตาเสาร์ หมู่ที่ 9 บ้านโนนหนามแท่ง [ 5 พ.ค. 2565 ]99
106 ราคากลางปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วมอาคารสำนักงาน อบต.สุมเส้า [ 18 เม.ย. 2565 ]93
107 ราคากลางก่อสร้างอาคารสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า [ 7 เม.ย. 2565 ]83
108 ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 5 บ้านหนองบัวบาน [ 5 เม.ย. 2565 ]87
109 ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 17 บ้านบุญทันพัฒนา [ 5 เม.ย. 2565 ]87
110 ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านเจริญศรี [ 5 เม.ย. 2565 ]77
111 ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านหนองแสนตอ [ 5 เม.ย. 2565 ]79
112 ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านสงเปือย [ 30 มี.ค. 2565 ]73
113 ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านหนองผือน้อย [ 30 มี.ค. 2565 ]76
114 ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านหนองผือน้อย [ 30 มี.ค. 2565 ]68
115 ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายตะวันออกบ้าน หมู่ที่ 16 บ้านโนนทับช้าง [ 30 มี.ค. 2565 ]71
116 ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านหนองนาไฮ [ 25 มี.ค. 2565 ]81
117 ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านโนนสะอาด [ 25 มี.ค. 2565 ]71
118 ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านห้วยวังโตน [ 24 มี.ค. 2565 ]72
119 ประมาณการราคารกลางขุดเจาะบ่อบาดาลแบบเฉพาะแห่ง อบต.สุมเส้ากำหนด บ้านสุมเส้า หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 19 [ 9 ก.พ. 2565 ]84
120 ราคากลางขุดเจาะบ่อบาดาลแบบเฉพาะแห่ง อบต.สุมเส้ากำหนด บ้านสุมเส้า หมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 12 (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด ) [ 9 ก.พ. 2565 ]67
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17