องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี : www.sumsao.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 327 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
281 ราคากลางวางท่อระบายน้ำ บ้านดงยาง หมู่ที่ ๖ จำนวน ๒๕๐ ท่อน (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีตกลงราคา [ 4 เม.ย. 2560 ]106
282 ราคากลางขุดลอกลำห้วยหนองยาง บ้านสุมเส้า หมู่ที่ ๑๙ ยาว ๔๕๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้า กำหนด) โดยวิธีตกลงราคา [ 3 เม.ย. 2560 ]97
283 ราคากลางก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุหมู่บ้าน บ้านโนนหนามแท่ง หมู่ที่ ๙ โดยวิธีตกลงราคา [ 21 มี.ค. 2560 ]109
284 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันและประกาศรายชื้อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุม อบต.สุมเส้า [ 20 มี.ค. 2560 ]138
285 ราคากลางขุดลอกลำห้วยนาแค บ้านสุมเส้า หมู่ที่ ๑๒ กว้าง ๑๕ เมตร ลึก ๓ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร โดยวิธีตกลงราคา [ 13 มี.ค. 2560 ]122
286 ทะเบียนรับซองสอบราคา โครงการก่อสร้างปรับปรุง หอประชุม อบต.สุมเส้า [ 10 มี.ค. 2560 ]107
287 บัญชีรายชื่อผู้ขอซื้อ/รับเอกสาร โครงการก่อสร้างปรับปรุงหอประชุม อบต.สุมเส้า [ 9 มี.ค. 2560 ]149
288 ราคากลางขุดลอกลำห้วยหนองแสง บ้านสุมเส้า หมู่ที่ ๑ (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีตกลงราคา [ 28 ก.พ. 2560 ]105
289 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า [ 22 ก.พ. 2560 ]89
290 ประมาณการราคากลางสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุม อบต.สุมเส้า [ 22 ก.พ. 2560 ]100
291 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง,ตรวจรับ,และเปิดซองสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุม อบต.สุมเส้า [ 22 ก.พ. 2560 ]136
292 ราคากลางก่อสร้างฝายทำนบกั้นน้ำ บ้านดงยาง หมู่ที่ ๑๘ ลำห้วยนาม่วง โดยวิธีตกลงราคา [ 21 ก.พ. 2560 ]176
293 ประมาณการราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านสุมเส้า หมู่ที่ 19 สายคำหล่ม-บุญทัน โดยวิธีตกลงราคา [ 9 ก.พ. 2560 ]100
294 ประมาณการราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองผือน้อย หมู่ที่ 8 สายนาพู่-บุญทันพัฒนา โดยวิธีตกลงราคา [ 9 ก.พ. 2560 ]101
295 ราคากลางจ้างก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านบุญทันพัฒนา หมู่ที่ ๑๗ สายวังเดือนห้า-โศกดินแดง โดยวิธีตกลงราคา [ 7 ก.พ. 2560 ]96
296 ประมาณการราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนทับช้าง หมู่ที่ 16 สายรอบบ้าน โดยวิธีตกลงราคา [ 1 ก.พ. 2560 ]149
297 ประมาณการราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมผิวคอนกรีตด้วย แอสฟัลด์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) ภายในบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีตกลงราคา [ 24 ม.ค. 2560 ]91
298 ประมาณการราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองบัวบาน หมู่ที่ 5 สายหนองบัวบาน-เลิงบก-ห้วยหลวง โดยวิธีตกลงราคา [ 9 ม.ค. 2560 ]96
299 ประมาณการราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนหนามแท่ง หมู่ที่ 9 สายลงห้วยทับถ่าน โดยวิธีตกลงราคา [ 9 ม.ค. 2560 ]146
300 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านแพงศรี หมู่ที่ 14 สายนานายไชยรัตน์-ห้วยทับถ่าน โดยวิธีตกลงราคา [ 9 ม.ค. 2560 ]103
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14หน้า 15|16|17