องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี : www.sumsao.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 327 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
181 ราคากลางงานขุดลอกลำห้วย คำจำปาตอนบน บ้านดงยาง ม.6 [ 17 ก.ย. 2562 ]117
182 ราคากลางงานขุดลอกลำห้วย คำจำปาตอนบน บ้านดงยาง ม.6 [ 17 ก.ย. 2562 ]117
183 ราคากลางก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.27 ลำห้วยหนองหอย ม.10 [ 10 ก.ย. 2562 ]120
184 ราคากลางก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.27 ลำห้วยหนองหอย ม.7 [ 10 ก.ย. 2562 ]116
185 ราคากลางก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายคำจำปา-เชื่อดงยางโนนสร้างคำ บ้านดงยาง ม.6 [ 28 มิ.ย. 2562 ]162
186 ราคากลางถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายเลียบห้วยทูน-ห้วยหลวง บ้านสงเปือย ม.3 [ 28 มิ.ย. 2562 ]119
187 ราคากลางก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายห้วยหินครก-ห้วยทับถ่าน บ้านดงยาง ม.6 [ 27 มิ.ย. 2562 ]129
188 ราคากลางก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร สายบ๋าตูบ บ้านดงยาง ม.18 [ 27 มิ.ย. 2562 ]164
189 ราคากลางก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายโนนสะอาด-ฝายดอกนารี บ้านโนนสะอาด ม.11 [ 19 มิ.ย. 2562 ]183
190 ราคากลางก่อสร้างถนนลูกรังตัดใหม่ สายดงปอ-ห้วยหลวง บ้านดงปอ ม.4 [ 14 มิ.ย. 2562 ]120
191 ราคากลางถนนลูกรังตัดใหม่ สายหนองอิกิ้น บ้านหนองผือน้อย ม.8 [ 14 มิ.ย. 2562 ]178
192 ราคากลางก่อสร้างถนนลูกรังตัดใหม่ สายทุ่งคำ-ห้วยหลวง บ้านดงปอ ม.4 [ 13 มิ.ย. 2562 ]175
193 ราคากลางก่อสร้างถนนลูกรังตัดใหม่ สายท่ากกค้อ-ห้วยหลวง บ้านดงปอ ม.4 [ 13 มิ.ย. 2562 ]178
194 ราคากลาง ก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 ลำห้วยวังหมื่น บ้านหนองแสนตอ หมู่ที่ 7 [ 5 มิ.ย. 2562 ]179
195 ราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรังสายดอกนารีตอนบน ม.11 บ้านโนนสะอาด [ 31 พ.ค. 2562 ]118
196 ราคากลาง ก่อสร้างต่อเติมรั้วและประตูทางเข้า-ออกที่ทำการ อบต.สุมเส้า [ 27 พ.ค. 2562 ]179
197 ราคากลางวางท่อระบายน้ำและบ่อพักสำเร็จรูป ม.2 บ้านหนองนาไฮ [ 27 พ.ค. 2562 ]126
198 ราคากลางก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักปลัด อาคาร อบต.สุมเส้า [ 25 เม.ย. 2562 ]120
199 ราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) ภายในหมู่บ้าน ม.11 [ 5 เม.ย. 2562 ]119
200 ราคากลางก่อสร้างถนนลูกรังตัดใหม่ ม.3 บ้านสงสายโนนสูงเชื่อมดอนวัด [ 5 เม.ย. 2562 ]118
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12|13|14|15|16|17