องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี :www.sumsao.go.th
 
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน


รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ6 เดือน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ6 เดือน
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 เม.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.สุมเส้า