องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี : www.sumsao.go.th

 
 
 


โครงการโคกหนองนาโมเดล


ฝึกอบรมโครงการโคกหนองนาโมเดล ผู้เข้าร่วมโครงการเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแสนตอ ตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี  ผู้เข้าร่วม จำนวน 50 คน

2023-06-21
2023-06-20
2023-06-02
2023-06-01
2023-05-01
2023-03-01
2023-03-01
2023-01-19
2022-12-07
2022-10-03