องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี : www.sumsao.go.th

 
 
 


ขอประชาสัมพันธ์ ขยายระยะเวลาการชำระภาษรที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565 ภายในเดือน กรกฎาคม 2565


ขอประชาสัมพันธ์ ขยายระยะเวลาการชำระภาษรที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565 ภายในเดือน กรกฎาคม 2565

2022-12-07
2022-10-03
2022-08-26
2022-08-05
2022-07-04
2022-06-14
2022-06-13
2022-03-02
2022-02-04
2021-07-27