องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี : www.sumsao.go.th

 
 
 


ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ณ ศูนย์กักกันตัวอุ้ยเสี่ยวป้อรีสอร์ท องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า เพื่อฆ่าเชื้อโรคโคโรนา ๒๐๑๙(โควิด-๑๙ )สร้างความมั่นใจให้กับเจ้าของกิจการ ผู้มาใช้บริการและชุมชน โดยผลการตรวจผู้มากักก


วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. โดยการอำนวยการของ นางทวินตรา ทรงคาศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า นายเฉลิมชาติ ทรงคาศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า นายบุญญา ไชยนาพันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า สั่งการให้ จ่าสิบเอกธนาธิป ไทยภักดี หัวหน้าสำนักปลัด/รักษาราชการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม,เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ทีมชีพ-กู้ภัย องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า, ทำการตัดหญ้าทำความสะอาด และฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ณ ศูนย์กักกันตัวอุ้ยเสี่ยวป้อรีสอร์ท องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า เพื่อฆ่าเชื้อโรคโคโรนา ๒๐๑๙(โควิด-๑๙ )สร้างความมั่นใจให้กับเจ้าของกิจการ ผู้มาใช้บริการและชุมชน โดยผลการตรวจผู้มากักกันตัว ตามมติคณะกรรมการฯ ไม่พบเชื้อ พร้อมส่งน้องๆกลับบ้านไปดำเนินชีวิตได้ตามปกติสู่อ้อมกอดที่อบอุ่นของครอบครัวแล้ว "นำดี ตามดี"
2022-08-26
2022-08-05
2022-07-04
2022-06-14
2022-06-13
2022-03-02
2022-02-04
2021-07-27
2021-07-20
2021-07-16