องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี :www.sumsao.go.th
 
 
 


แจ้งประชาสัมพันธ์อัตราภาษีป้าย (ใหม่) ที่จะใช้เก็บในปี 2564


องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า แจ้งประชาสัมพันธ์อัตราภาษีป้าย (ใหม่) ที่จะใช้เก็บในปี 2564 เริ่ม 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป และสามารถยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย และชำระภาษีป้าย ตั้งแต่ มกราคม - 31 มีนาคม 2564 ณ กองคลัง อบต.สุมเส้า ตั้งแต่ 8.30 - 16-30 น.

2020-12-16
2020-12-04
2020-09-01
2020-07-31
2020-07-24
2020-06-22
2020-06-17
2020-05-29
2020-03-17
2020-03-13