องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี :www.sumsao.go.th
 
 
 


โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ


วันที่ 22 มิถุนายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยนางทวินตรา ทรงคาศรี นายก อบต.นายเฉลิมชาติ ทรงคาศรี รอง นายก อบต.นายบุญญา ไชยนาพันธ์ ปลัด อบต. ผอ.กองทุกกอง ข้าราชการ พนักงาน อบต.ร่วมกับ ผู้นำชุมชน ผญบ.ม.6 และ 18 บ้านดงยาง ต.สุมเส้า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี จิตอาสาพัฒนา พี่น้องบ้านดงยาง ทั้ง 2 หมู่บ้าน ออกซ่อมถนนที่เป็นหลุม เป็นบ่อ ร่วมกัน สาเหตุเบื้องต้นเกิดจากฝนตกหนัก กัดเซาะทำให้การสัญจรบนทางถนนยากลำบาก และอาจเกิดอันตรายได้ โดยอนุมัติงบฉุกเฉินงบกลาง จัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป ทำการซ่อมแซมถนน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนดังกล่าว ผลการปฏิบัติ ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องชาวบ้านดงยาง จิตอาสาพัฒนา ม.6,18 อย่างดีเยี่ยมและเรียบร้อยแล้ว
2020-09-01
2020-07-31
2020-07-24
2020-06-22
2020-06-17
2020-05-29
2020-03-17
2020-03-13
2020-02-22
2020-02-18