องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี : www.sumsao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ระหว่างวันที่  11 - 23 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลสุมเส้า สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลสุมเส้า (ในวันและเวลาราชการ)


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 11 ก.พ. 2559