องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี : www.sumsao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ประกาศกำหนดยื่นแบบฯ และชำละภาษี ประจำปี 2562


องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า ประกาศกำหนดยื่นแบบฯ และชำละภาษี ประจำปี 2562 ขอเชิญผู้อยู่ในข่าย ติดต่อรับแบบขอแสดงรายการ,ยื่นแบบฯและชำระภาษี ได้ที่ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ (กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โทร 042-6577 ต่อ 604