องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี : www.sumsao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


วันออกพรรษา ทำบุญ 9 วัด


วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 "วันออกพรรษา"
วันออกพรรษา (ออกปุริมพรรษา)  เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาวันหนึ่งในประเทษไทย เนื่องจากเป็นวันสิ้นสุดระยะเวลาจำพรรษา 3 เดือนชองพระสงฆ์เถรวาท โดยเป็นวันที่พระสงฆ์จะทำสังฆกรรม คือ การปวารณาในวันนี้