องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี : www.sumsao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการส่งเสริมแล้วพัฒนาอาชีพ ผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาส(กล้วยแขก)


โครงการส่งเสริมแล้วพัฒนาอาชีพ ผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาส(กล้วยแขก)
วันที่ 29-30 สิงหาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า