องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี : www.sumsao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปีงบประมาณ 2561 วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมองค์กรการบริหารส่วนตำบลสุมเส้า จัดโดยกองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า