องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี : www.sumsao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี ตำบลสุมเส้า


โครงการฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี ตำบลสุมเส้า ด้านการส่งเสริมอาชีพ ตามแนวพระราชดำริ แบบเสรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2561 วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า 
จัดทำโดย กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า