องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี : www.sumsao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการให้ยาในผู้สูงอายุ


วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ  จัวหวัดอุดรธานี จัดทำโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการให้ยาในผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจ ในการใช้ยาและการเก็บรักษายา